Med glädje, gemenskap och flexibilitet erbjuds idrott för alla

Aktivera dig var, när och hur du vill

Aktivera dig när, var och hur du vill

AKTUELLT

Häng med under Pilottestet i Umeå

Umeå blir först ut i Sverige med en helt ny idrottsmodell

SyfteSyftet med pilottestet är att verifiera och validera användarupplevelsen, tekniken, funktioner och konceptet. Genom dialog med användare och föreningar fortsätter utvecklingen av app och koncept.

HurFöreningar och idrottsanläggningar synliggör sina idrotter och erbjuder ”prova-på-platser”.
Målgruppen 11-25 år bokar in sig och deltar kostnadsfritt på valfria aktiviteter.
Appen är fortsatt under utveckling men finns för kostnadsfri nedladdning hos App Store/Google Play

NärPilottest sker under 2023/2024 i Umeå där ungdomar 11-25 år kan delta i valfria aktiviteter. Idrotter på grundnivå för dig som är ny i sporten och medelnivå för dig som önskar mer utveckling. Det finns något för alla!

SÅ FUNKAR ACTIVE MOVE

Active Move är en modern idrottsmodell med motiverande koncept för hälsofrämjande val

Avsikten med denna nytänkande modell är låga trösklar in till idrotten och att väcka rörelseglädje hos unga med syftet att fler barn och ungdomar ska vara aktiva inom idrotten.

Skapa kunskap om vilka idrotter som finns till förfogande.

Erbjuda tillfällen att ”prova-på” olika idrotter oavsett föreningstillhörighet.

Målbilden är utveckling av rörelseförståelse och att individen ska vara fysiskt aktiv under hela livet.

Genom digitalisering skapas smarta funktioner och effektiviseringar som möjliggör ett helikopterperspektiv och därmed mer jämlik idrott.

Active Move modellen stödjer Riksidrottsförbundets strategi 2025 och Agenda 2030.

En samordnad appAppen är baserad på gamification som ska motivera och förstärka positiva beteenden.

En plattform där föreningar och idrottsanläggningar synliggör sin idrott och ger dig kunskap om utbudet, likt en idrottsbuffé.
MålgruppUngdomar 11-25 år bokar in sig på aktiviteter baserat på egna val, ambition och efter förutsättning. Genom sökfunktion och filtrering kan användaren söka en specifik sport, aktivitet baserat på nivå, puls eller geografisk närhet.
Allmänna arvsfondenActive Move är ett 3-årigt projekt som finansieras genom ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektets målbild är att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att vilja och kunna vara aktiva inom idrotten.
Positiv förstärkningAppens funktioner baseras på gamification som ska motivera och förstärka positiva beteenden. Under 24/25 utvecklas fler funktioner efter målgruppens önskemål.