Vad är Active Move

Active Move är en samordnad app, en plattform där föreningar i respektive kommun visar upp sina idrotter och erbjuder ”prova-på” platser som barn och ungdomar kravlöst kan boka in sig på.

Vi erbjuder barn och ungdomar:

 • Genom appen Active Move ”prova-på” olika idrotter och motionsverksamhet.
 • Kostnadsfri app och aktiviteter.
 • Delta i valfria aktiviteter oavsett föreningsanordnare.
 • Flexibilitet – boka aktivitet på egna villkor.
 • Allsidiga och varierade aktiviteter som är sök- och filtreringsbara.
 • Kännedom om vilka idrotter som finns tillgängliga.
 • Jämlik idrottsmodell.

Tidsplan

 • Active Move modellen pilottestas i Umeå under 2023/2024.
 • 40-tal föreningar och idrottsanläggningar erbjuder aktiviteter.
 • Barn och ungdomar 11-25 år får testa modellen kostnadsfritt.
 • Kontinuerliga uppdateringar och förbättringar av app.
 • Dialog kring modell och koncept sker tillsammans med ungdomar och föreningar.
 • Fler pilotkommuner sluter upp under 2024.

Har du några funderingar?