Bakgrund

Projekt Active Move startades mot bakgrund av följande statistik:

 • 50% av barnen i Sverige slutar med idrott innan 12 års ålder
 • Svårt att vara nybörjare i ny sport när man uppnått ålder 12-18 år
 • Vuxna har stort utbud men ungdomar tyvärr ganska få alternativ till allsidig rörelse
 • 30% av tonåringarna spenderar 5h eller mer framför en skärm utanför skoltid
 • Unga är stillasittande 70-80% av sin tid
 • Psykisk ohälsa har hos unga ökat med 100% senaste 10 åren
 • Icke fysiskt aktiv i unga år ökar risken för sjukdomar senare i livet
 • Den fysiska aktiviteten har minskat till följd av Coronapandemin
 • Ny rapport från WHO visar att Sveriges 11-15 åringar år de mest fysiskt inaktiva i hela Europa
 • Endast 2 av 10 barn når rekommendationerna kring fysisk aktivitet
 • Okunskap kring vilka aktiviteter som finns är en orsak till att barn inte är aktiva i idrottsförening