Agenda 2030

Active Move arbetar mot de gemensamma hållbarhetsmålen.

Mål 3Hälsa och välbefinnande
Mål 5Jämställdhet
Mål 10Minskad ojämlikhet
Mål 16Fredliga och inkluderande samhällen